built-with-love

Du är värdefull

Det finns kraft i att uppmuntra och lyfta fram det som är bra. Positiva tankar ord och handlingar föder nya och främjar kreativitet och skapande.

 

our-story

Om Ung kvinna

Ung Kvinna är en ideell organisation som jobbar förebyggande för unga kvinnors
psykiska och fysiska hälsa.
Föreningen Ung Kvinna vill ta vara på varje ung kvinnas personlighet och drömmar
och ge henne en känsla av att allt är möjligt och ge henne en känsla av att det finns
en framtid trots motgångar och tidigare misstag.
Vi erbjuder olika sorters förebyggande insatser, trygga mötesplatser,
beroende på önskemål och behov samt samarbeten.
Ung Kvinna vill stötta motivera inspirera och pusha unga kvinnor
– Att våga vara sitt eget original och tro på sig själv.

Att bli medlem i organisationen är helt kostnadsfritt och möjligt för alla,
men det är även möjligt att bli en så kallad stödmedlem,
som genom en valfri månatlig summa stöttar Ung Kvinnas verksamhet.

Ung Kvinna har funnits som verksamhet sedan 2012.
I dagsläget stöttar Ung Kvinna ett preventivt dansprojekt för tonårstjejer
”Dansa utan krav” som drivs av Region Jönköping,
jobbar för vårt mentorskapsprogram ”Jag Är Jag Kan Jag Vågar”,
erbjuder ensamkommande och nyanlända unga kvinnor mötesplats B Unique

the-most-feature-rich-wordpress-theme-on-the-market-today

work

B Unique

Bunique ger uppmuntran i rätt riktning!

Ung Kvinna arrangerar föreläsningar, i form av Tjejbruncher över hela Sverige med
syftet att stärka och uppmuntra unga kvinnor.
Ung Kvinna har ett brett nätverk av kompetenta föreläsare
inom områden såsom personlig självutveckling,
sex och samlevnad och social problematik.
Föreläsningarna brukar oftast vara i samband med en brunch och för varje
lokalgrupp som vill arrangera en B Unique Brunch finns en mall med logga, förslag
på upplägg osv att tillgå från Ung Kvinna.
Finns behov av gäst och talare hjälper vi även till med det.
Föreläsningarna kan äga rum i skolor, fritidslokaler eller andra allmänna lokaler
såsom kyrkor, bibliotek och caféer. De kan hållas dag som kvällstid och de kan
arrangeras tillsammans med lokala aktörer. Föreläsningarna är kostnadsfria (om
inte annat skrivs på inbjudan).

Som en del i konceptet B Unique erbjuder Ung Kvinna ensamkommande
och nyanlända unga kvinnor en mötesplats med ”språkfika” och
en chans att finna förebilder som är integrerade i det svenska samhället.

our-service

Mentorskapsprogram

Genom Mentorskapsprogrammet hittar vi vägar att komma tillrätta med svårigheter och hitta vägar mot att nå drömmar.

JAG ÄR, JAG KAN, JAG VÅGAR

Med hjälp av samtal vill Ung Kvinna motivera och uppmuntra unga kvinnor att vara stolta över sig själva, och att oavsett omständigheter finna hopp och tro för framtiden. Beroende på adeptens behov eller önskemål betona eller/och behandla den egna självbilden (jag ÄR), ambitionerna och kraven (jag KAN) och de egna drömmarna och målen (jag VÅGAR).

Metod:

Vi vill erbjuda unga kvinnor från 15 år och uppåt möjligheten till en mentor. I programmet ingår 6 träffar med sin mentor och ett arbetshäfte att arbeta kring. Samtalen bygger inte på att mentorn ska komma med lösningarna utan adepten själv ska fundera och tänka kring sina egna frågor och funderingar med hjälp av mentorn.

Mentorer

Mentorerna består av både yngre och äldre kvinnor som har livserfarenhet och erfarenhet av att på ett eller annat sätt arbeta med människor. Ung Kvinna arbetar utifrån och kring ledorden ”JAG ÄR JAG KAN JAG VÅGAR”. Behöver du en mentor? Är du intresserad av att bli mentor? För tillfället går det inte att söka till vårt mentorskapsprogram. Men är du intresserad av att bli en mentor tar vi gärna emot ditt visade intresse.

 

happy-customers

Bli medlem

Få löpande information och bli delaktig!

Att bli medlem i Ung kvinna är kostnadsfritt.
Ditt medlemskap gör dig till en i ett stort nätverk av ung kvinnor runt omkring i hela Sverige.
Du får del av allt som pågår i organisationen
Du får möjlighet att vara med och förändra livet för unga kvinnor som har det svårt i
Sverige men även i andra länder.
Du blir inbjuden till medlemsträffar och BUNIQUE träffar.
Du har möjlighet att bli en del av en lokalgrupp på din ort. Eller är du kanske
personen som ska starta en Ung Kvinna lokalgrupp där du bor?
Ditt medlemsskap gör det möjligt för Ung Kvinna att jobba mer och bättre med
förebyggande och uppmuntrande verksamhet för unga kvinnor.
Vi tror inte bara att vi kan göra skillnad i ditt liv – utan att du kan vara med och göra
skillnad i någon annans liv. Det är vad ditt medlemsskap handlar om.
Bli medlem idag!
(du förbinder dig inte till något, utan kan när som helst säga upp ditt medlemsskap)

STÖDMEDLEM
Är du ung som gammal och tror på och vill stötta Ung Kvinnas arbete?
Som stödmedlem får du alla fördelar en medlem får och dessutom bidrar du med
en valfri slant i månaden till vår verksamhet.

Anmäl ditt medlemskap nedan. Markera om det gäller medlemskap eller att du vill vara stödmedlem och få inbetalningskort med ditt informationsbrev.

Jag vill bli: Medlem Stödmedlem 

Ditt namn (obligatoriskt)

Ålder (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postnr & Ort (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

Din epost (obligatorisk)

Meddelande till oss

Välkommen att ta kontakt med oss!

Vad ditt ärende än är så är du välkommen att ta kontakt med oss. Det kan gälla mentorskap, medverkan i seminarier eller att du bara har frågor.